Ιστορία των ρολογιών τσέπης.

Τα ρολόγια τσέπης άρχισαν να εμφανίζονται από τον 16ο αιώνα και κυριαρχούσαν στην αγορά μέχρι το 1920 περίπου όταν και άρχισε η μαζική παραγωγή ρολογιών χειρός.

Τα ρολόγια των πρώτων αιώνων (μέχρι το 1800) είναι δυσεύρετα και με σημαντική συλλεκτική αξία. Από το 1800 και μετά η παραγωγή τους άρχισε να αυξάνεται με αποκορύφωμα την αμερικάνικη αγορά (>1840).

Κορυφαίες μάρκες οι: Waltham, Elgin, Illinois, Hamilton, Ball, Hampden, South Bend κ.α. Από το 1970 περίπου άρχισαν να παράγονται τα ‘σιδηροδρομικά ρολόγια’ (railroad watches) με συγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδίασης, ποιότητας και ακρίβειας (<30 sec/week). Από το 1893 οι προδιαγραφές αυτές έγιναν υποχρεωτικές για τα ρολόγια που προορίζονταν για σιδηροδρομικούς ώστε να αποφεύγονται δυστυχήματα. Τα ρολόγια αυτά φυσικά και είναι περιζήτητα.

 

 

 

Φυσικά και η ελβετική παραγωγή πρωταγωνιστούσε κατά τον 19ο αιώνα με κορυφαίους τους: Audemars Piguet, Dubois, Favre Leuba, Girard Perregaux, IWC, Le Coultre, Longines, Tissot, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Omega, Vacheron & Constantin, Zenith κα. Σημαντική ήταν και η βρετανική παραγωγή με τους: J.W. Benson, Tobias, Thomas Russell κα.

                 

Σε όλους αυτούς θα πρέπει να προστεθεί και ο σημαντικός ωρολογοποιός Abraham Luis Breguet ο οποίος κατασκεύαζε ρολόγια από το 1795.
Η εταιρεία Breguet κατασκευάζει ρολόγια έως σήμερα. Το υλικό της κάσας ήταν χρυσό, επίχρυσο, ασήμι, niello (κράμα ασημιού ειδικό για σχεδίαση), silveroid (κράμα ασημιού), gun metal (κράμα μετάλλων), nickel και ατσάλι. Το καντράν συχνότερα ήταν από πορσελάνη. Από συλλεκτικής πλευράς προτιμώνται τα πολύ παλιά ρολόγια, εκείνα των κορυφαίων κατασκευαστών και τα σιδηροδρομικά. Από τα μικρά (γυναικεία) προτιμώνται τα χρυσά ή εκείνα με πρωτότυπη σχεδίαση.

 

History of pocket watches.

Pocket watches began to appear in the 16th century and dominated the market until about 1920 when mass production of watches began.

The watches of the first centuries (until 1800) are hard to find and with significant collectible value. From 1800 onwards their production began to increase with the peak of the American market (> 1840).

Top brands are: Waltham, Elgin, Illinois, Hamilton, Ball, Hampden, South Bend etc. From about 1970 onwards, ‘railroad watches’ began to be produced with specific design, quality and precision specifications (<30 sec / week). From 1893 these specifications became mandatory for clocks intended for railway workers in order to avoid accidents. These watches are natural and sought after.

 

 

 

Of course, Swiss production also starred in the 19th century with their leaders: Audemars Piguet, Dubois, Favre Leuba, Girard Perregaux, IWC, Le Coultre, Longines, Tissot, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Omega, Vacheron & Constantin, Zenith and others. The British production was also important with: J.W. Benson, Tobias, Thomas Russell and others.

                 

To all this must be added the important watchmaker Abraham Luis Breguet who has been making watches since 1795.
The Breguet company manufactures watches to this day. The material of the case was gold, gold, silver, niello (design silver alloy), silveroid (silver alloy), gun metal, nickel and steel. The dial was most often made of porcelain. From a collectible point of view, the very old watches are preferred, those of the leading manufacturers and the railway ones. From the small (female) ones, gold or those with an original design are preferred.